Posted on
https://www.szkoleniadlakadr.pl/ http://www.mtlumaczenia.pl/tlumaczenia-przysiegle

Nadchodzący rok akademicki przyniesie bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym. Jakich nowości powinni spodziewać się studenci i pracownicy uniwersytetów? Przede wszystkim zniesiona została opłata za drugi kierunek studiów.

Kontrowersyjna zmiana, która tak naprawdę była niekorzystna dla najzdolniejszych uczniów, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego była niezgodna z konstytucją. Uczelnie mają też wzmacniać szanse swoich studentów na rynku pracy.

Wiąże się to m.in.

z wprowadzeniem obowiązkowych praktyk trwających co najmniej trzy miesiące. Oprócz tego szkoły wyższe będą mogły monitorować losy swoich absolwentów, co ma ułatwić maturzystom wybór właściwego kierunku.

Zmiany w ustawie modyfikują też zasady tworzenia związków uczelni – dzięki temu uniwersytetom łatwiej będzie zdobyć unijne pieniądze. Od tego roku akademickiego szkoły wyższe mają również prawo uznawać wiedzę zdobytą w innych ośrodkach, bądź na szkoleniach czy kursach.

Ma to być przydatne dla osób pracujących lub takich, którzy chcą jedynie uzupełnić pewne braki w wykształceniu.