Posted on

Częstochowa jest miastem, którego początki tkwią w średniowieczu stąd posiada wiele budowli uznanych za zabytki. Są to w dużej części obiekty sakralne jak kościoły, cerkwie czy kaplice, ale także budowle świeckie np.

klasycystyczny ratusz z XIX wieku albo Pałacyk Hantkego, w którym jest obecnie Dom Kultury. Miasto Częstochowa jednak kojarzy się najbardziej z pielgrzymowaniem na Jasną Górę, gdzie znajduje się kompleks klasztorny paulinów z piękną barokową bazyliką i Kaplicą Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Jest tam dużo innych ważnych obiektów, ale te są najbardziej znane. W mieście znajduje się neogotycka archikatedra Świętej Rodziny.

Ten obiekt sakralny zaczęto budować na początku XX wieku. Z różnych powodów prace były przerywane i właściwie po wojnie dopiero kontynuowane były wystrój i urządzenie wnętrza.

Wtedy to zainstalowano organy, które są największymi w całości pneumatycznymi organami w Polsce, położono posadzkę, założono witraże, powstała ambona, ołtarze boczne i wiele innych ważnych elementów wystroju świątyni.