Posted on

Rotunda św. Prokopa w Strzelnie to jedna z największych i najważniejszych budowli romańskich w Polsce. Świątynia została zbudowana po roku 1160. Co ciekawe, rotunda umiejscowiona jest niedaleko Kościoła św. Trójcy.

Rotunda składa się z jednej nawy, wybudowanej na planie koła. Od strony północnej dochodzą do niej dwie absydy, kwadratowe prezbiterium oraz okrągła wieża. Budowla niemal w całości została wykonana z granitu. Oprócz tego, do jej stworzenia użyto jeszcze piaskowca. Jej prezbiterium zostało przykryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

Wnętrze tworzą natomiast nagie, granitowe ściany, które nadają temu miejscu tajemniczego klimatu. Do empory prowadzą tymczasem drewniane schody, niebezpiecznie trzeszczące podczas wchodzenia. Na najwyższej kondygnacji znajduje się dzwon, do którego można dostać się po kolejnych schodkach. Pierwsze piętro prezbiterium jest doskonałym miejscem na podziwianie nawy oraz prezbiterium. Rotunda św.

Prokopa prawie w całości zachowała swój pierwotny wygląd, mimo licznych renowacji. Niestety, nie udało się zachować tympanonu, który znajdował się w portalu południowym.