Posted on
www.super-box.com.pl projektowanie wnętrz bielsko biała

W niedużej odległości od Krakowa znajduje się zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu. Kto postanowi zobaczyć zamki polskie na południu kraju, nie powinien pominąć tej właśnie wczesnobarokowej budowli. Prawdopodobnie jest najlepiej zachowanym obiektem rezydencjonalno-obronnym z tamtego okresu. W kolejnych stuleciach poddawany był przebudowom, stąd widoczne są w nim różne style architektoniczne. Jak wszystkie zamki i pałace ma bardzo bogatą historię.

Łączą się z nim różne opowieści i legendy o jego mieszkańcach i dostojnych gościach. Przez wiele wieków był także świadkiem wojennych starć, grabieży, pożaru, doświadczył również bezmyślnej dewastacji. Ponad sto lat ta piękna rezydencja czekała na odbudowę. Jeszcze do niedawna była w posiadaniu rodziny Lubomirskich a obecnie opiekę sprawuje Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Warto skorzystać z możliwości zwiedzenia zamkowych wnętrz, bo są piękne i można w nich obejrzeć ciekawe eksponaty oraz wysłuchać interesujących historii opowiadanych przez przewodnika.