Posted on
www.zasilsie.pl

Bazylika św. Trójcy jest przykładem budowli romańskiej z przełomu XII i XIII wieku. Kościół posiada trójnawową formę z transeptem oraz zamknięte apsydą prezbiterium. Został wzniesiony na planie krzyża łacińskiego. W 1216 roku odbyła się uroczysta konsekracja świątyni. Kościół od początku swojego istnienia był kilkukrotnie przebudowywany, dzięki czemu zawdzięcza też swoją barokową fasadę.

W jej górnej części można zaobserwować wyobrażenie Matki Bożej oraz Trójcy Świętej. We wnętrzu tej budowli znajdują się jedne z najbardziej znanych kolumn, pochodzących z końca XII wieku. Co ciekawe, o tych ponad ośmiuset letnich kolumnach świat usłyszał dopiero dwieście lat temu, ponieważ zostały one odkryte dopiero w 1946 roku. Wcześniej, wykonane z piaskowca kolumny skryte były w murowanym bloku. Na szczególną uwagę zasługuje jednak para kolumn umieszczona przy prawym transepcie. Jedna z nich nazywana jest „kolumną cnót”, druga natomiast to „kolumna wad i występków”.

Kolumny zdobione są płaskorzeźbami, a przedstawione na nich postaci symbolizują różne wartości oraz cnoty.

www.swietlowki-led.com.pl