Posted on

Jednym z najznakomitszych przykładów architektury gotyckiej jest Kościół św. Jakuba w Toruniu, czyli dawna fara Nowego Miasta Torunia.

Świątynia stoi przy wschodnim narożniku Rynku Nowomiejskiego. Do kościoła prowadzi gotycka brama z filarem i barokową rzeźbą patrona świątyni – świętego Jakuba.

Budowla została wzniesiona w XV wieku. Charakterystyczna, trójnawowa bryła świątyni ukształtowała się już w 1340 roku.

Kościół zdobiony jest licznymi kwiatonami oraz żabkami, a wyróżniający element budowli stanowi podwójny dach wieży, wybudowany po pożarze w 1455 roku. We wnętrzu świątyni znajduje się wiele cennych zabytków.

Część z nich trafiła do Kościoła św. Jakuba po zniszczeniu przez Prusaków kościoła dominikanów.

Pośród zbiorów można odnaleźć między innymi XIV-wieczne malowidła ścienne, czy też XIV-wieczny krucyfiks mistyczny. Na szczególną uwagę zasługują także rzeźby.

Jedną z nich jest pochodząca z około 1500 roku figurka Marii z Dzieciątkiem. Ponadto, uwagę przykuwa też gotycki Czarny Krucyfiks, stworzony w XV wieku.