www.cg-glas.pl

Niektóre ze sposobów zdobienia kobiecego ciała, w swoich założeniach mogą do złudzenia przypominać okrutne tortury. Trudno jest sobie wyobrazić, że ktokolwiek może poddawać się różnym sposobom modyfikowania ciała z własnej woli. W niektórych kręgach społecznych bolesne zabiegi często są silnie związane z kulturą, tradycja czy religią danej grupy społecznej.

Poznając niektóre zwyczaje, niemal z ulgą przyjmuje się wiadomość, że współcześnie praktykowane są coraz rzadziej. Wśród żyjących w Birmie kobiet, szczególnie tych pochodzących z plemienia Padaung, jednym z najważniejszych wyznaczników piękna było posiadanie długiej szyi. Powstanie tego zwyczaju miało wiązać się legendą, w myśl której kobiety chodzące po wodę często atakowane były przez dzikie zwierzęta, rzucające się do nieosłoniętych szyi.

Ze względu na to zaczęto nosić na szyjach metalowe obręcze, które szybko przekształciły funkcję ochronną na ozdobną. Obręcze noszone na szyi z czasem mogą zyskać wagę nawet dziesięciu kilogramów. Wydłużanie szyi za ich pomocą jest zabiegiem nie tylko bolesnym, ale również nieodwracalnym.

Współcześnie niewiele kobiet decyduje się na taką modyfikację swojego ciała.