We wszystkich większych polskich miastach spotkać można zabytki z epoki baroku. Budowano wówczas dużo kościołów i innych obiektów sakralnych, a w te prace zaangażowani byli głównie architekci zakonnicy.

Sprowadzeni do Polski jezuici mieli duży wpływ na ostateczne wyniki tych przedsięwzięć. Dzięki ich pracy właśnie dziś zachwycamy się kompleksem budynków należących niegdyś do kolegium jezuickiego w Poznaniu.

Przede wszystkim wzrok przykuwa zewnętrzna dekoracja w stylu barokowym i neobarokowym podkreślająca jedność budowli.Tuż obok tego kompleksu stoi Poznańska Kolegiata, która została uznana za najbardziej okazałą polską barokową budowlę sakralną.

Przy jej budowie pracowali wybitni architekci, sztukatorzy, malarze. Wyjątkowo bogate i piękne wnętrze fary przyciąga tutaj wielu turystów.

Wszystkie wycieczki po Poznaniu mają wpisane w program zwiedzenie Kolegiaty, ponieważ jest unikalna. Zdarza się, że wycieczki trafiają na koncert organowy, co jeszcze bardziej potęguje wrażenia estetyczne podczas wizyty w tym obiekcie.