Gołuchów

W kategorii pięknych zabytków mieści się na pewno gołuchowski zamek, który zwraca uwagę swoją ciekawą architekturą. Przeciętny turysta spoglądając na budowlę widzi jej interesującą